Navigation Menu
Massage och olika massagetekniker

Massage och olika massagetekniker

on sep 17, 2015

 

Massage är en gammal traditionell teknik för att bearbeta den mänskliga kroppen och komma tillrätta med värk, spänningar och skador. Det sägs att den första massageliknande behandlingen utfördes i Kina för flera tusen år sedan då en man lyckades bota den regerande kejsarens allvarliga huvudvärk och hjärtbesvär med hjälp av tekniker som mycket liknade det som vi idag kallar massage. Metoden är mycket populär och den utvecklas också hela tiden i olika riktningar och det tillkommer nya metoder och tekniker.

Det har på senare år skett en enormt snabb utveckling och i samband med detta ökar naturligtvis även antalet utövare. Därför är det också viktigt att man ser till att den massör man använder sig av är en seriös aktör som har genomgått en grundlig utbildning. För att säkerställa detta kan man kontrollera om massören är certifierad av branschrådet för Svensk massage.

Massagemetoder

Här nedan följer beskrivningar av några massagemetoder för att göra det lättare för dig att välja en som passar just dig:

Massage med varma stenar

A woman getting a warm stone massage at a spa. You may also like:

En massagemetod som är väldigt trevlig är när man använder sig av varma stenar. Massören använder sig helt enkelt av uppvärmda lavastenar som placeras på kroppen hos den masserade och som sedan förs eller stryks över hela kroppen.

Koppning
Koppning är en österländsk massagemetod där små glaskoppar värms upp med hjälp av en eldslåga och placeras på kroppen. När kopparna svalnar uppstår ett vakuum som gör att man kan dra runt kopparna på kroppen med en djupt masserande effekt. Var dock beredd på att kopparna också lämnar rejäla blåmärken efter sig.

Ayurvedisk massage
En massagemetod som är menad att vara lugnande och avslappnande. Massagen är mjuk och utförs med varma oljor som valts ut specifikt för den person som masseras och dennes problem.

Bindvävsmassage
En kraftfullare version av den vanliga massagen där man dessutom använder sig av en något annorlunda metod. Massören drar och töjer nämligen i bindväven, den vävnad som stabiliserar och håller våra organ på plats, för att på så sätt kunna påverka de inre organen i kroppen. Man drar helt enkelt loss delar av bindväven, vilket ökar blodcirkulation och läkning.

Explorable