Navigation Menu
När du bör undvika att få massage

När du bör undvika att få massage

on jan 19, 2018

Massage kan vara hjälpsamt i många situationer. Det kan vara skönt för ömmande muskler att få sig en rejäl omgång så att blodcirkulationen stimuleras och det kan verka avslappnande när vardagen är väldigt stressig. De flesta människor njuter av att få en massage med jämna mellanrum, men färre känner till att det faktiskt finns tillfällen då det inte är bra för kroppen att ta emot en massage. I den här texten kommer du få läsa om en del av de gånger det är bäst att avstå från en massage. Får man en massage när kroppen inte klarar av det kan det finnas risker för att det allmänna hälsotillståndet förvärras, och det är raka motsatsen mot vad en massage egentligen är till för. För dig som brukar massera andra är det också bra att känna till när du ska avstå från att erbjuda någon en massage, så att du kan känna dig trygg med de tjänster du erbjuder.

Undvik massage vid dessa tillstånd

Massage är behagligt och fungerar ofta som ett bra komplement till övrig sjukvård. ibland är det direkt olämpligt att ta emot en massage. Lider du av blödarsjuka rekommenderas det inte att du tar emot en massage, och du ska alltså inte heller massera någon som har sjukdomen. Det beror på att massagen kan spräcka blodkärlen och orsaka kraftiga blödningar som i värsta fall kan vara livshotande. Har du benskörhet ska du inte heller ta emot en massage eftersom skelettet kan skadas. Skulle det vara så att du har eksem på kroppen ska du också undvika massage på grund av smittorisken och eftersom eksemen kan bli värre. Det är inte heller bra att ta emot en massage om du tar mediciner som verkar blodförtunnande, eller om du äter någon medicin mot proppar. Känner du dig det minsta osäker innan du tar emot eller skall ge en massage lönar det sig alltid att rådfråga en läkare före behandlingen påbörjas. Då kan du vara trygg med att din kropp klarar av behandlingen och att du får ut de positiva effekter som massage egentligen är till för.

Vid dessa tillstånd är massage uteslutet

Ofta tas en persons hela hälsa i beaktande innan det avgörs om en massage är lämplig, men det finns vissa tillstånd som utesluter en massage oavsett hur god ens hälsa är i övrigt. Har du exempelvis fått en vaccination och drabbats av feber efteråt ska du inte masseras. Detsamma gäller om du har feber till följd av en förkylning. Tränar du hårt och har fått en muskelbristning kan en massage förvärra skadan, och därför ska du inte ta emot en massage om du vet att en muskel är skadad. Lider du av en allvarlig sjukdom, som till exempel cancer, ska du inte heller ta emot en massage eftersom det kan ha negativa effekter på sjukdomen. För gravida kvinnor rekommenderas inte att ta emot massage under de första tre månaderna av graviditeten. Har den gravida ett behov av massage ska beslut om en sådan behandling tas i samråd med läkare eller barnmorska som kan rekommendera en passande typ av massage.

Explorable